KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 129 1 160 1 308 1 408 1 438 1 046 1 153 1 213 1 382 1 267 1 215 1 354 1 446 1 605 1 680 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 1 201 1 308 1 335 1 440 1 514 1 201 1 308 1 335 1 440 1 514 1 201 1 308 1 335 1 440 1 514
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 884 896 947 1 129 1 196 805 953 1 037 1 069 982 979 1 104 1 179 1 247 1 307 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 989 1 080 1 098 1 180 1 247 989 1 080 1 098 1 180 1 247 989 1 080 1 098 1 180 1 247
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 245 264 361 278 242 241 200 176 313 285 236 250 266 358 373 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 212 227 237 260 267 212 227 237 260 267 212 227 237 260 267
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 861 850 917 1 135 1 158 821 892 928 1 045 971 863 962 1 020 1 165 1 224 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 860 943 957 1 023 1 072 860 943 957 1 023 1 072 860 943 957 1 023 1 072
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -23 -20 -21 5 -31 53 -14 -44 59 30 5 15 20 68 53 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 12 21 16 35 28 12 21 16 35 28 12 21 16 35 28
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 884 870 938 1 130 1 189 768 905 972 986 940 858 946 1 000 1 096 1 171 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 848 922 941 987 1 044 848 922 941 987 1 044 848 922 941 987 1 044
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77 0,72 0,73 0,73 0,75 0,77
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,26
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51 0,46 0,47 0,46 0,48 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 1 1 5 2 43 49 44 67 36 126 154 131 183 153 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 100 126 132 136 123 100 126 132 136 123 100 126 132 136 123
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 19 4 3 8 0 252 150 151 126 137 919 760 567 511 584 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 998 675 449 529 469 998 675 449 529 469 998 675 449 529 469

Kontakt