KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal Møre og Romsdal Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 83 84 84 102 102 1 518 1 491 1 508 1 378 1 223 4 954 5 020 5 253 5 223 5 028 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 5 791 5 895 6 130 6 126 .. 5 791 5 895 6 130 6 126 .. 5 791 5 895 6 130 6 126 ..
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 24 24 30 30 21 21 21 21 24 25 25 27 27 25 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 22 22 23 23 .. 22 22 23 23 .. 22 22 23 23 ..
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 81 81 81 74 74 67 69 69 67 62 64 60 62 62 66 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 55 53 54 60 .. 55 53 54 60 .. 55 53 54 60 ..
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 353 751 550 37 1 190 1 252 1 363 1 222 2 510 1 577 1 306 1 484 1 559 1 157 2 132 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530 1 366 1 754 1 525 2 036 2 530
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 388 1 706 7 426 176 1 622 8 534 7 886 9 171 9 163 6 651 7 653 7 424 7 539 7 367 8 856 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 8 621 9 319 11 400 10 429 .. 8 621 9 319 11 400 10 429 .. 8 621 9 319 11 400 10 429 ..
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 0 0 0 18 0 37 28 25 24 17 29 26 26 25 27 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 31 34 28 29 .. 31 34 28 29 .. 31 34 28 29 ..
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 1 0 16 14 5 11 9 28 30 22 25 51 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 55 59 42 48 .. 55 59 42 48 .. 55 59 42 48 ..
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,4 : : : : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,7 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1 1,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,8 12,4 10,2 10,8 10,5 15,2 14,9 11,9 10,3 15,3 15,1 14,7 11,4 9,8 11,0 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4 15,1 15,2 12,8 11,4 10,4

Kontakt