KOSTRA nøkkeltall

Eide - 1551 (Møre og Romsdal)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Eide Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 85,9 87,3 76,5 83,1 76,3 75,7 75,9 78,0 78,9 79,5 80,1 81,1 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 83,5 84,0 84,0 85,7
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 91,4 91,6 90,1 92,1 87,6 87,3 87,6 88,8 90,2 90,6 90,5 90,6 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,6 92,6 92,4 93,2
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,8 94,2 100,0 99,1 94,4 94,4 95,1 95,8 97,1 97,4 96,9 96,4 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 98,2 97,8 97,7 97,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 64,5 66,3 67,0 66,5 74,2 73,9 74,5 74,9 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 47,8 47,3 47,7 47,3
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 6,0 6,0 5,8 .. 5,8 5,9 5,7 .. 5,6 5,5 5,3 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 6,0 6,0 5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 35,7 36,1 33,7 .. 36,6 38,0 39,2 .. 37,0 38,6 40,0 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,8 37,5 39,4
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 12,4 8,6 10,3 10,3 4,0 3,7 3,8 4,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,5 3,7 4,0 4,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 72,0 74,9 76,7 78,2 63,9 66,9 68,9 77,0 63,4 67,9 70,6 76,7 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 64,2 67,9 70,6 75,7
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 93,8 117,6 120,0 100,0 73,0 82,1 80,7 85,1 82,5 81,3 81,7 80,4 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 80,9 78,5 80,3 84,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,2 14,6 14,4 14,0 12,8 13,1 13,3 13,8 11,4 11,6 11,5 11,5 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14,3 14,0 13,8
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 136 457 156 330 163 964 172 503 124 159 131 884 137 861 154 171 127 851 137 758 146 807 157 856 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 133 772 141 873 148 793 159 536
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 51,9 54,9 55,3 60,7 52,3 55,1 56,7 63,9 54,1 57,7 59,8 64,9 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 52,4 55,1 56,7 60,6
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.