4407_1926
4407_1926
kostra
2019-06-16T13:16:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Dyrøy, faktaark Plan, byggesak og miljø Dyrøy

KOSTRA nøkkeltall

Dyrøy - 1926 (Troms Romsa)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Dyrøy Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 0 0 1 2 126 110 114 106 160 122 164 130 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 124 146 138 96 124 146 138 96
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 54 83 52 66 64 57 55 61 45 48 43 46 45 48 43 46 37 30 48 58 37 30 48 58
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 33 27 24 22 4 024 4 352 3 626 3 366 6 402 5 958 5 214 4 452 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 5 534 4 300 4 852 4 822 5 534 4 300 4 852 4 822
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 5 .. 18 0 2 694 0 924 0 3 928 0 1 408 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 2 414 0 2 054 0 2 414 0 2 054
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 18 17 11 .. 16 15 25 .. 12 18 20 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 18 15 16 .. 18 15 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 55 55 48 .. 43 27 41 .. 32 30 37 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 43 35 38 .. 43 35 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. 77 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 20 .. .. .. 30 .. .. .. 30
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 4 0 14 0 4 18 12 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 6 84 12 0 6 84 12
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 2 2 2 14 112 160 122 342 76 177 67 342 2 175 2 333 2 598 6 148 2 179 2 341 2 600 6 148 76 147 181 388 76 147 181 388
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 99 96 100 .. 95 95 96 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 96 99 98 .. 96 99 98
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 49 50 50 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 50 50 .. 48 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 62 60 68 86 69 67 67 65 84 86 86 81 84 86 86 81 74 85 99 70 74 85 99 70
Netto endring i antall boliger (antall) antall 6 1 .. .. 496 538 0 0 448 496 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 2 014 2 222 0 0 2 014 2 222 0 0

Kontakt