4474_1926
4474_1926
kostra
2019-06-17T03:25:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Dyrøy, faktaark Husholdningsavfall Dyrøy

KOSTRA nøkkeltall

Dyrøy - 1926 (Troms Romsa)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Dyrøy Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 825 2 825 3 130 3 365 3 050 3 065 3 121 2 940 3 117 3 187 3 240 3 006 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 3 258 3 327 3 328 3 376 3 258 3 327 3 328 3 376
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 20,6 21,9 25,9 .. 34,5 34,5 36,2 40,4 33,5 31,5 35,1 35,5 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 26,2 28,6 30,8 37,1 26,2 28,6 30,8 37,1
Selvkostgrad (prosent) prosent .. 100 100 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 476,2 479,0 470,2 .. 457,4 452,6 442,4 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 382,7 368,5 361,6 .. 382,7 368,5 361,6 ..

Kontakt