4397_1926
4397_1926
kostra
2019-09-16T13:18:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Dyrøy, faktaark Brann og ulykkesvern Dyrøy

KOSTRA nøkkeltall

Dyrøy - 1926 (Troms Romsa)

Brann og ulykkesvern

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Dyrøy Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 246 1 401 2 075 1 752 1 621 1 922 1 881 2 141 1 769 2 002 2 061 2 335 1 042 1 119 1 153 1 241 1 002 1 069 1 106 1 180 1 116 1 173 1 211 1 255 1 116 1 173 1 211 1 255
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 856 1 004 1 601 1 302 1 340 1 609 1 544 1 747 1 478 1 696 1 690 1 883 831 897 929 993 804 861 897 950 909 944 978 1 006 909 944 978 1 006
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 390 397 474 450 281 313 337 394 291 305 372 451 211 222 224 248 198 207 209 230 207 229 232 248 207 229 232 248
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 756 871 1 361 1 199 1 222 1 497 1 426 1 614 1 349 1 515 1 545 1 775 762 807 822 889 740 778 794 849 811 885 914 958 811 885 914 958
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr -97 -133 -236 -103 58 66 57 87 35 21 62 96 60 60 57 71 60 59 56 69 49 65 70 84 49 65 70 84
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 853 1 004 1 597 1 302 1 164 1 431 1 370 1 527 1 314 1 494 1 483 1 679 702 747 765 818 680 718 738 780 761 820 844 874 761 820 844 874
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,64 0,64 0,53 0,53 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,82 0,94 1,00 0,83 0,82 0,94 1,00 0,83
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,27 0,27 0,27 0,27 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,28 0,28 0,34 0,29 0,28 0,28 0,34 0,29
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,37 0,37 0,26 0,26 .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,54 0,66 0,66 0,54 0,54 0,66 0,66 0,54
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 0 2 1 20 37 48 55 60 85 79 70 2 382 2 567 2 711 2 939 2 656 3 009 3 079 3 318 67 89 125 131 67 89 125 131
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 10 10 9 4 348 321 281 244 486 441 428 335 15 160 11 091 9 745 9 041 15 710 11 641 11 145 9 312 628 609 785 574 628 609 785 574

Kontakt