4435_0602
4435_0602
kostra
2019-04-21T20:46:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunalt avløp Drammen, faktaark Kommunalt avløp Drammen

KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Kommunalt avløp

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 99 100 110 97 99 100 110 0 0 0 0
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 4 801 4 801 4 993 5 342 3 085 3 186 3 684 3 639 3 724 3 774 3 894 3 745 3 721 3 771 3 891 3 743 4 037 3 936 4 296 4 142
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 1,27 1,03 0,94 0,88 .. .. .. .. 0,53 0,57 0,56 0,58 0,57 0,61 0,61 0,62 0,50 0,55 0,53 0,44
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. 75,6 .. .. .. .. .. 45,5 47,3 50,0 .. 53,9 55,5 57,7 .. 54,4 63,2 69,2 ..

Kontakt