KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud Buskerud Buskerud
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 106 143 111 129 129 96 99 103 119 131 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104 79 378 73 352 104
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,48 0,59 0,46 0,51 0,46 0,62 0,63 0,62 0,68 0,66 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50 0,55 0,56 0,52 0,55 0,50
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 94,3 95,2 92,0 91,7 96,2 93,9 94,6 94,4 94,0 96,4 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1 96,3 95,6 94,7 93,7 95,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 146 164 134 100 121 138 148 143 142 147 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136 124 623 146 488 136
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 82 78 81 84 87 81 81 81 80 81 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80 76 81 85 82 80
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 16 21 17 15 12 15 15 14 15 15 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11 11 12 9 10 11
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0 10 1 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8 3 6 5 7 8
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 95 97 94 95 97 93 94 94 94 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97 88 96 96 96 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 3 3 4 4 1 6 7 6 5 4 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1 27 3 3 2 1

Kontakt