4397_0602
4397_0602
kostra
2019-04-21T02:50:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Drammen, faktaark Brann og ulykkesvern Drammen

KOSTRA nøkkeltall

Drammen - 0602 (Buskerud)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Drammen Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Buskerud
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 813 816 838 811 999 1 063 1 090 1 154 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 073 1 109 1 152 1 225
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 645 629 654 637 791 857 882 935 831 897 929 978 804 861 897 937 844 862 894 957
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 167 187 184 173 209 207 207 220 211 222 224 249 198 207 209 231 228 247 258 269
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 632 617 637 604 708 742 746 803 762 807 822 887 740 778 794 847 774 780 818 877
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 47 55 58 53 64 54 49 65 60 60 57 74 60 59 56 72 43 47 59 58
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 585 562 579 551 643 688 697 739 702 747 765 814 680 718 738 776 731 734 760 819
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,75 0,70 0,71 0,70 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,91 0,51 0,45 0,50
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,28 0,25 0,26 0,25 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,32 0,30 0,18 0,18
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,45 0,45 0,45 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,59 0,21 0,27 0,32
Antall bygningsbranner (antall) antall 58 47 50 49 910 993 1 083 1 183 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 173 200 212 207
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 235 204 146 129 5 493 4 098 3 680 2 669 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 1 046 858 673 598

Kontakt