KOSTRA nøkkeltall

Dønna - 1827 (Nordland)

Barnehager

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Dønna Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 75,0 105,3 78,6 87,5 76,9 79,1 78,2 78,9 77,7 77,7 75,8 77,2 81,4 82,6 83,0 83,9 80,6 82,0 82,5 83,4 84,8 84,5 86,0 86,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 94,8 109,6 94,0 93,3 88,9 89,1 89,3 89,8 89,2 88,9 88,4 88,8 91,0 91,5 91,8 92,1 90,4 91,0 91,3 91,7 92,5 92,4 93,3 93,4
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 105,3 112,1 100,0 96,6 95,9 95,1 96,2 96,4 96,1 95,7 96,0 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,3 97,4 97,8 97,4
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 74,5 75,4 80,9 78,6 93,0 94,1 94,6 94,8 94,4 94,3 94,6 94,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 49,9 52,0 51,4 51,0 50,9
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)1 antall .. 5,1 5,2 4,7 .. 5,0 4,9 4,9 .. 5,1 5,0 4,9 .. 6,0 6,0 5,8 .. 6,0 6,0 5,9 .. 5,9 5,8 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)3 prosent .. 44,9 46,0 52,8 .. 34,2 36,9 39,1 .. 32,8 32,1 32,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,6 36,6 37,8
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent : : : : 3,7 3,4 3,3 3,1 2,9 3,1 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 3,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)2 kr 70,5 63,5 62,5 66,3 70,4 73,2 75,7 81,8 65,8 69,8 73,5 81,0 63,7 66,5 69,1 74,1 64,5 67,6 70,4 75,1 60,2 64,2 66,9 72,2
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent : 116,7 83,3 100,0 76,7 81,4 89,2 90,2 85,3 84,4 85,2 81,3 77,3 78,5 80,0 81,9 77,6 79,3 80,3 82,8 81,6 82,0 85,6 86,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 7,6 6,6 5,7 8,4 8,6 8,7 8,8 7,5 7,6 7,6 7,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 11,7 11,7 11,4 11,6
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 155 966 148 462 141 360 143 178 133 659 147 808 156 975 171 197 134 803 143 377 150 464 166 867 130 611 137 613 143 919 153 538 131 862 138 807 145 125 154 317 129 369 136 781 144 052 152 582
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)4 kr 60,6 54,8 52,7 57,0 61,0 63,5 65,7 71,2 56,8 60,1 62,9 69,0 51,3 53,5 55,1 59,1 52,2 54,2 55,8 59,6 50,4 53,7 55,7 60,1
1Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020.
2Nevneren er endret ved publisering i 2020.
3Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
4Nevneren er endret ved publisering i 2020.