4474_2025
4474_2025
kostra
2019-11-20T20:12:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Deatnu - Tana, faktaark Husholdningsavfall Deatnu - Tana

KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Husholdningsavfall

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 3 243 3 305 3 469 3 681 2 862 2 910 2 808 2 759 3 117 3 187 3 240 3 268 2 666 2 702 2 759 2 854 2 668 2 705 2 762 2 858 3 670 3 896 3 875 3 870
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 14,9 13,4 18,7 25,7 30,3 29,3 30,5 28,7 33,5 31,5 35,1 35,9 37,8 38,0 39,0 40,0 37,9 38,1 39,0 39,8 19,8 19,2 23,1 26,0
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 99 98 100 99 99 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. 0,0 498,5 484,7 478,1 489,8 457,4 452,6 442,4 449,2 453,8 448,5 440,9 436,4 438,8 433,0 426,0 420,6 410,6 411,4 377,9 401,4

Kontakt