4396_2025
4396_2025
kostra
2019-04-26T02:33:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Deatnu - Tana, faktaark Bolig Deatnu - Tana

KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 136 141 134 137 3 350 3 505 3 660 3 491 2 707 2 900 2 922 2 572 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 2 172 2 286 2 409 2 541
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 47 48 46 47 28 29 30 29 36 39 39 35 21 21 21 21 21 21 21 21 29 30 32 33
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 58 60 71 72 62 57 55 53 43 44 48 46 52 52 52 53 48 48 48 48 43 33 31 38
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 520 2 716 1 102 2 639 1 805 1 412 1 472 856 1 712 1 836 2 411 2 147 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 2 167 1 737 2 288 7 124
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 896 3 971 5 356 5 148 8 640 8 998 8 857 9 464 9 165 9 225 8 273 10 296 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 4 411 5 118 3 885 3 380
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 64 15 19 24 26 33 19 19 32 28 34 31 30 30 29 30 33 34 33 33 30 21 14 23
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 22 9 9 18 3 6 11 13 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 53 24 22 47
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : 2,4 : 2,3 1,2 1,7 1,5 2,8 2,0 2,6 2,8 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 2,3 2,3 2,5 2,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 18,8 14,8 11,6 10,3 16,0 14,8 12,3 10,7 12,7 13,1 9,8 8,5 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 16,6 15,6 13,8 12,2

Kontakt