4393_2025
4393_2025
kostra
2019-04-24T08:42:00.000Z
no
tjenesteområde Barnehager Deatnu - Tana, faktaark Barnehager Deatnu - Tana

KOSTRA nøkkeltall

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Barnehager

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Deatnu Tana Kostragruppe 03 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 78,0 71,1 62,0 78,6 78,0 79,0 81,4 82,2 77,7 77,7 75,8 77,2 81,4 82,6 83,0 84,0 80,6 82,0 82,5 83,5 82,5 82,1 83,1 83,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 87,8 86,7 76,4 90,7 89,8 89,8 90,6 91,4 89,2 88,9 88,4 88,8 91,0 91,5 91,8 92,2 90,4 91,0 91,3 91,8 90,0 90,3 90,4 90,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 93,2 97,1 88,3 98,5 97,2 96,9 96,8 97,2 96,1 95,7 96,0 95,8 97,0 97,2 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 94,8 95,6 95,3 95,5
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (antall) antall 65,3 62,2 61,9 61,6 72,3 72,1 72,2 71,8 94,4 94,3 94,6 94,7 49,6 49,3 49,1 49,0 50,7 50,3 50,1 50,0 68,9 68,5 68,0 68,0
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle barnehager (antall) antall 5,0 5,3 4,3 5,1 5,5 5,5 5,4 5,3 5,4 5,3 5,2 5,0 6,1 6,0 6,0 5,8 6,1 6,0 6,0 5,8 5,4 5,5 5,5 5,4
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) prosent .. 15,0 24,3 34,7 .. 37,3 37,4 38,0 .. 32,8 32,1 32,4 .. 38,3 38,9 40,8 .. 37,5 38,2 39,8 .. 36,9 37,0 36,2
Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i kommunale barnehager (prosent) prosent 6,1 8,2 3,8 0,0 4,2 3,9 2,8 0,0 3,7 3,8 2,9 0,0 4,5 4,5 3,6 0,0 4,4 4,6 3,6 0,0 4,0 4,5 2,9 0,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 57 66 72 71 62 64 65 69 61 65 68 74 59 62 64 69 60 63 65 70 57 60 60 64
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 57,1 128,6 85,7 80,0 79,5 79,5 83,0 85,3 85,3 84,3 85,2 81,7 77,3 78,7 80,0 84,6 77,6 79,4 80,3 85,3 82,8 92,2 83,0 83,3
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 7,8 7,8 6,4 6,9 11,0 11,1 10,9 11,1 7,5 7,6 7,6 7,7 14,7 14,6 14,4 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 10,5 10,3 9,9 10,3
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 142 704 147 575 131 691 150 907 137 857 142 739 148 655 158 370 134 803 143 377 150 464 164 848 130 611 137 613 143 919 153 249 131 862 138 807 145 125 154 068 131 306 136 243 139 531 151 670
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr 53 61 65 66 53 54 55 59 53 56 58 64 48 50 51 55 48 50 52 55 49 50 50 54

Kontakt