4471_0941
4471_0941
kostra
2019-05-24T21:49:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Bykle, faktaark Regnskap Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,3 14,2 10,0 6,1 9,8 11,0 10,2 10,2 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,7 3,7 2,9 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,9 3,8 3,6 5,4 2,3 2,8 2,1 2,5 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,3 2,4 1,5 0,9
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 54,8 58,9 62,4 55,2 45,0 52,0 53,4 53,5 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 15,9 17,0 17,4 16,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -139,0 -86,6 -124,4 -110,3 -18,7 -12,0 -14,8 -16,2 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 35,8 40,8 41,7 47,0
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,3 14,6 16,2 29,3 59,9 61,6 66,7 66,1 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 109,7 106,4 105,0 109,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 82 205 83 284 84 530 89 142 69 652 68 787 70 853 73 196 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 49 502 51 307 52 378 53 747
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 27,4 34,7 33,4 28,3 24,4 30,0 33,2 37,3 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 5,9 5,9 7,5 7,9
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,3 11,0 18,1 29,4 15,7 12,8 22,3 19,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 12,0 11,9 10,9 11,7
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 90,1 91,5 81,4 56,6 64,4 56,4 54,3 62,4 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 20,2 14,9 19,8 7,0

Kontakt