KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,7 15,2 14,4 14,2 18,1 6,7 6,4 6,2 6,2 7,4 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 4,0 4,0 4,2 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 2,0 3,4 3,6 6,0 1,8 1,5 1,5 1,6 2,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,8 3,0 2,5 2,0 2,1 1,5 1,5 1,5 1,3 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 10 598 11 760 10 902 11 965 12 574 59 313 60 004 57 938 61 749 62 732 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 018 295 5 493 281 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 917 151 6 466 130 129 637 130 471 126 603 149 457 151 248 129 637 130 471 126 603 149 457 151 248 129 637 130 471 126 603 149 457 151 248
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 18 807 18 445 19 150 20 572 23 565 6 573 6 380 6 373 6 746 8 348 1 998 2 097 2 224 2 354 2 541 2 036 2 148 2 297 2 428 2 620 2 035 2 126 2 191 2 403 2 462 2 035 2 126 2 191 2 403 2 462 2 035 2 126 2 191 2 403 2 462
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 18 688 5 641 51 0 481 2 286 1 972 4 252 5 938 5 308 865 954 934 1 053 1 269 918 1 046 1 166 1 239 1 573 812 1 118 1 472 1 242 1 044 812 1 118 1 472 1 242 1 044 812 1 118 1 472 1 242 1 044
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 25,0 23,7 23,3 23,5 28,3 4,1 4,2 4,7 4,4 4,1 4,5 4,7 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6 4,6 4,7 4,0 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1 4,3 4,5 4,2 4,8 5,1
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,4 29,6 26,5 31,7 20,5 27,6 27,5 24,4 24,8 21,7 31,4 33,1 28,2 29,0 25,5 34,3 35,8 31,1 30,7 27,2 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9 23,0 25,1 22,1 22,6 20,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 42,5 43,9 48,9 55,4 76,3 36,3 34,5 33,3 32,1 47,2 14,3 14,2 13,8 13,8 19,5 13,9 13,7 13,3 13,2 18,9 11,1 10,8 10,9 11,4 14,6 11,1 10,8 10,9 11,4 14,6 11,1 10,8 10,9 11,4 14,6
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 906 994 1 031 1 172 1 068 13 237 13 468 13 030 13 322 10 455 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 506 447 1 564 755 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 731 479 1 809 288 34 177 36 530 38 016 42 652 42 058 34 177 36 530 38 016 42 652 42 058 34 177 36 530 38 016 42 652 42 058
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt