4405_0941
4405_0941
kostra
2019-05-19T21:12:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Bykle, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 15,7 15,2 14,4 14,4 6,7 6,4 6,2 6,3 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,6 2,0 3,4 3,8 1,8 1,5 1,5 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,8 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 10 598 11 760 10 902 11 965 59 313 60 004 57 938 62 366 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 129 637 130 471 126 603 143 756
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 18 807 18 445 19 150 20 850 6 573 6 380 6 373 6 802 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 035 2 126 2 191 2 304
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 18 688 5 641 51 0 2 286 1 972 4 252 6 191 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 812 1 118 1 472 1 123
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 25,0 23,7 23,3 .. 4,1 4,2 4,7 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,3 4,5 4,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 23,4 29,6 26,5 31,7 27,6 27,5 24,4 24,8 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 23,0 25,1 22,1 22,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 42,5 43,9 48,9 55,4 36,3 34,5 33,3 32,1 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 11,1 10,8 10,9 11,4
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,4 0,4 0,4 .. 0,3 0,3 0,3 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,9 0,7 0,7 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 906 994 1 031 1 172 13 237 13 468 13 030 13 263 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 34 177 36 530 38 016 42 312
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt