4404_0941
4404_0941
kostra
2019-05-24T21:41:00.000Z
no
tjenesteområde Klima og energi Bykle, faktaark Klima og energi Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Klima og energi

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 148 148 152 184 121 139 147 172 102 109 111 126 101 109 113 127 75 72 80 139
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 1,01 1,02 1,00 1,26 0,87 0,92 0,93 0,99 0,67 0,68 0,67 0,73 0,63 0,65 0,65 0,70 0,66 0,60 0,64 0,79
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 98,0 100,0 99,7 99,4 99,1 99,1 95,8 95,9 95,6 95,5 95,5 95,4 95,2 95,1 98,9 98,5 97,9 98,3
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 241 194 227 211 194 207 179 176 147 166 155 153 154 168 158 154 119 119 131 177
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 83 95 87 85 96 97 96 98 84 85 84 83 82 84 83 82 90 90 90 89
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 5 0 0 1 3 3 0 11 11 12 12 12 12 13 13 5 4 5 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 17 0 13 15 2 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 5 3 3 5
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 99 100 100 99 99 99 100 94 95 95 95 94 95 95 95 98 96 97 98
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 5 5 6 5 4 4 1 7 3 2

Kontakt