4401_0941
4401_0941
kostra
2019-05-19T17:17:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Bykle, faktaark Helse- og omsorgstjenester Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 38 342 43 815 47 161 48 368 40 386 42 560 43 974 46 535 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 22 555 23 781 25 456 27 802
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 432,6 456,3 459,2 449,1 478,6 480,7 489,7 483,9 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 285,7 291,9 304,0 311,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 20,2 21,9 21,6 20,1 28,0 29,2 29,3 29,5 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 29,7 28,8 29,0 30,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 73,5 72,3 74,1 77,3 72,4 74,1 74,0 74,9 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 79,5 79,9 79,7 78,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,73 0,74 0,72 .. 0,69 0,71 0,75 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,48 0,48 0,49 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent .. .. 27,3 .. 36,5 34,2 33,1 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 33,7 32,6 32,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 61,9 52,2 52,0 .. 37,4 39,3 38,4 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 51,7 54,1 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 52,4 43,5 40,9 .. 17,4 21,3 16,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,0 13,0 13,4 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 91,7 91,7 91,7 .. 97,8 97,7 98,3 99,1 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,7 89,7 90,4 90,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 343 4 897 6 389 : 4 133 4 451 4 680 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 031 3 188 3 134 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,87 1,15 1,02 .. 0,62 0,52 0,70 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,49 0,44 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,49 0,44 0,54 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,6 8,3 8,3 8,0 5,1 5,6 5,7 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,1 4,4 4,3 4,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 32,8 35,7 35,5 32,5 19,6 20,0 20,3 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 10,3 10,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 13,8 13,7 10,4 10,5 13,5 12,9 13,4 13,5 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,8 8,9 9,1 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 166,7 193,6 195,6 180,6 56,7 54,7 56,7 56,8 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 33,6 37,6 40,4 41,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 90,0 133,3 81,8 100,0 91,3 93,1 94,5 91,9 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 107,2 101,9 100,4 102,1
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt