4400_0941
4400_0941
kostra
2019-05-24T15:40:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Bykle, faktaark Grunnskole Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Grunnskole

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 50,7 58,7 65,6 76,0 55,6 54,2 57,5 58,3 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 38,8 34,0 32,7 33,6
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 236,4 205,1 231,8 271,8 149,1 170,1 142,2 175,6 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 103,1 115,8 115,1 116,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 14,6 11,1 10,4 9,1 4,8 5,4 5,1 4,7 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,3 5,1 4,6 4,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 8,7 10,1 9,4 8,2 9,7 9,8 10,1 10,2 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 9,2 9,1 9,2 9,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent : : : 100,0 72,0 66,4 77,4 70,0 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,1 72,5 73,2 70,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent : : : 100,0 73,4 71,8 67,5 73,1 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,8 72,0 67,0 68,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 7,9 7,3 8,1 8,5 12,5 12,6 12,2 12,4 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,8 16,8 16,1 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,3 38,0 43,2 : 41,5 40,9 42,0 41,7 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,6 40,6 41,3 41,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,1 25,6 23,9 22,7 21,2 20,9 20,5 20,6 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 24,2 23,4 23,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 267 421,6 303 855,7 282 166,7 276 991,2 161 298,8 162 376,7 168 097,2 174 597,0 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 430,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 112 891,5 104 664,7 106 811,8 107 158,2 111 550,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt