4397_0941
4397_0941
kostra
2019-05-24T21:43:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Bykle, faktaark Brann og ulykkesvern Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 4 525 3 916 4 004 6 870 2 191 2 138 1 966 2 435 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 323 1 370 1 429 1 624
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 995 3 201 3 015 6 023 1 808 1 834 1 689 2 155 831 897 929 978 804 861 897 937 1 076 1 106 1 154 1 333
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 530 715 990 847 383 305 277 281 211 222 224 249 198 207 209 231 247 265 274 291
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 3 849 3 557 3 705 6 549 1 749 1 850 1 683 2 053 762 807 822 887 740 778 794 847 798 840 853 1 017
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 129 530 792 625 77 67 50 37 60 60 57 74 60 59 56 72 55 82 75 91
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 2 720 3 026 2 912 5 923 1 672 1 783 1 633 2 016 702 747 765 814 680 718 738 776 743 758 778 926
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,48 0,48 0,48 0,61 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,59 0,59 0,61 0,62
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,42 0,42 0,42 0,55 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,06 0,06 0,06 0,06 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,36 0,36 0,38 0,38
Antall bygningsbranner (antall) antall 2 1 1 1 14 12 10 17 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 95 92 103 115
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 24 17 13 9 112 97 64 48 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 351 283 249 137

Kontakt