4394_0941
4394_0941
kostra
2019-05-24T15:42:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Bykle, faktaark Barnevern Bykle

KOSTRA nøkkeltall

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bykle Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 2 459 6 333 7 267 7 477 9 247 9 650 16 233 13 111 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 021 6 261 8 205 8 282
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 2,9 8,3 2,7 7,0 4,7 4,6 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,3 5,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 8,3 2,7 8,6 5,3 5,3 5,4 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,4 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 3,8 5,6 3,5 5,0 4,7 5,2 4,8 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 14 091 39 571 66 857 55 857 42 664 47 092 57 649 66 366 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 36 160 32 212 36 710 37 918
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 33 778 49 417 71 875 47 545 29 295 31 816 48 962 50 371 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 25 169 31 647 35 315 37 549
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 195 000 86 000 369 000 130 500 442 000 459 855 641 709 444 183 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 302 779 327 562 411 222 391 930
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 9,2 15,0 10,0 9,5 17,6 17,2 18,8 13,5 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,3 24,3 22,4 21,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 90 93 : 88 76 77 76 90 82 85 86 87 83 86 87 88 75 87 90 94

Kontakt