KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,0 4,4 2,6 1,3 2,6 3,0 1,9 0,2 1,6 2,8 2,6 1,5 0,0 1,3 3,7 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 2,3 2,8 0,6 1,8 2,8 2,3 2,8 0,6 1,8 2,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,8 2,9 2,3 0,0 0,0 1,8 1,8 1,2 -0,2 0,0 1,5 1,1 0,8 -0,2 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,2 1,5 1,3 0,2 -0,1 -0,2
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,5 17,4 27,4 32,4 14,1 19,2 19,4 17,8 16,3 18,3 16,7 17,0 17,2 20,3 21,3 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 18,5 18,3 19,1 21,2 22,7 18,5 18,3 19,1 21,2 22,7
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 56,7 57,1 53,0 61,3 65,0 39,5 40,1 47,5 58,5 57,4 50,2 51,8 54,1 49,9 47,1 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 41,8 41,5 52,4 52,5 56,8 41,8 41,5 52,4 52,5 56,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 104,0 106,5 119,3 134,2 126,7 92,7 95,3 105,1 117,3 116,6 103,1 106,1 108,8 114,7 112,3 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 100,6 104,0 115,0 123,2 124,1 100,6 104,0 115,0 123,2 124,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 58 629 60 924 62 116 67 545 69 750 61 096 62 753 64 774 63 378 68 039 55 170 56 830 59 704 56 908 61 353 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 57 946 59 654 62 154 64 326 68 892 57 946 59 654 62 154 64 326 68 892
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,1 6,9 7,6 7,6 8,9 9,5 10,9 10,8 8,9 11,2 8,1 8,7 9,3 8,9 10,9 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 7,9 9,2 10,7 8,9 10,3 7,9 9,2 10,7 8,9 10,3
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 11,4 8,4 11,1 16,8 20,9 11,2 11,5 14,9 16,4 14,0 13,4 13,3 15,0 13,1 12,4 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 13,5 14,5 17,1 16,5 14,3 13,5 14,5 17,1 16,5 14,3
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 69,4 31,0 45,1 19,4 19,5 31,1 31,3 31,4 32,8 25,8 31,1 29,5 28,2 23,6 36,2 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 33,2 27,9 26,1 29,0 35,3 33,2 27,9 26,1 29,0 35,3

Kontakt