KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Plan- og byggesaksbehandling

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan- og byggesaksbehandling

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall) antall 1 .. 1 1 0 139 124 96 54 49 195 233 192 87 64 1 226 1 145 948 942 815 1 273 1 167 975 963 835 63 74 38 68 47 63 74 38 68 47
Detaljreguleringer møtt med innsigelse i alt (antall) antall 0 .. .. .. .. 27 42 42 23 14 43 69 79 29 16 287 399 364 385 370 293 403 377 391 380 13 11 14 19 11 13 11 14 19 11
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid fra mottatt komplett planforslag til endelig vedtak (dager) dager 573 .. 36 66 .. 141 117 120 128 124 129 116 130 151 180 119 119 126 131 138 120 121 128 134 138 117 119 106 120 140 117 119 106 120 140
Klager mottatt på kommunens vedtak om detaljreguleringer (antall) antall 1 .. 1 .. .. 35 43 36 27 21 61 54 71 90 44 615 682 629 838 580 629 710 642 871 599 13 34 23 21 33 13 34 23 21 33
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall) antall 107 38 11 81 4 4 186 3 148 2 420 1 143 1 205 7 330 5 863 4 949 3 317 3 452 39 200 33 292 29 786 31 027 33 235 42 169 36 334 32 788 33 994 36 433 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453 2 553 1 592 1 172 1 379 1 453
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall 107 158 108 59 143 4 186 4 300 4 408 2 376 1 933 7 112 6 919 6 798 3 362 3 497 38 990 38 687 38 004 39 834 42 162 41 959 41 538 40 749 42 885 45 216 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290 2 553 2 266 2 396 2 299 2 290
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager) dager 41 38 19 .. 19 28 33 33 46 31 30 37 39 48 48 32 37 37 39 42 33 38 37 39 42 36 44 35 42 37 36 44 35 42 37
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager) dager 25 16 14 12 12 14 15 15 19 19 15 19 17 19 19 16 20 18 17 19 16 20 18 17 19 22 36 21 19 18 22 36 21 19 18
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 9,0 9,7 7,6 7,1 19,9 18,9 17,7 22,5 12,5 14,0 20,3 22,0 24,0 18,6 21,0 19,4 20,6 21,1 20,8 20,4 19,1 20,8 20,8 20,3 19,7 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0 15,3 15,8 18,7 19,1 22,0
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall) antall 1 0 0 0 .. 141 156 174 81 88 354 368 388 286 347 3 345 3 099 3 128 3 115 3 642 3 707 3 590 3 724 3 675 4 343 97 82 86 74 81 97 82 86 74 81
Tiltak hvor det ble utført ett eller flere tilsyn (antall) antall 11 9 0 0 .. 404 303 290 160 227 879 823 727 378 474 7 359 6 303 5 390 4 556 4 245 7 893 6 854 5 889 5 471 5 077 270 188 165 128 121 270 188 165 128 121

Kontakt