KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 1 .. 1 223 238 197 218 224 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 106 108 95 118 63 106 108 95 118 63
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 25 19 18 25 31 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 13 10 16 13 18 13 10 16 13 18
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 242 264 145 196 119 12 587 11 029 10 614 10 284 11 097 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 5 012 4 712 4 195 3 996 3 646 5 012 4 712 4 195 3 996 3 646
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 178 107 38 11 .. 5 633 7 330 4 466 4 949 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 2 877 2 553 1 592 1 172 .. 2 877 2 553 1 592 1 172
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 25 16 14 .. 14 15 17 18 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 16 22 36 21 .. 16 22 36 21
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 44 41 38 19 .. 35 29 35 39 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 37 36 44 35 .. 37 36 44 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 4 15 9 10 8 20 20 19 19 20 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 18 24 15 13 17 18 24 15 13 17
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 0 .. 80 80 95 77 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 188 61 20 44 .. 188 61 20 44
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 8 6 3 3 11 202 196 287 252 244 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 120 169 87 113 85 120 169 87 113 85
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 100 .. 96 98 97 93 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 82 91 96 94 .. 82 91 96 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 49 50 49 49 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 49 49 50 50 .. 49 49 50 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 85 86 94 85 85 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 73 77 40 87 79 73 77 40 87 79
Netto endring i antall boliger (antall) antall 29 67 .. .. .. 2 066 2 210 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 1 150 1 267 0 .. .. 1 150 1 267 0 .. ..

Kontakt