KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 4 3 1 .. 223 238 197 218 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 106 108 95 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. 25 19 18 25 24 19 19 26 24 19 19 26 13 10 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 242 264 145 196 12 587 11 029 10 614 10 284 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 012 4 712 4 195 3 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 178 107 38 .. 5 633 5 748 4 466 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 877 2 553 1 592
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 10 25 16 .. 14 15 17 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 44 41 38 .. 35 29 35 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 4 15 9 10 20 20 19 19 18 18 18 18 18 17 18 18 18 24 15 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. 0 .. 80 80 95 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 188 61 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 8 6 3 3 202 196 287 252 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 120 169 87 113
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 96 98 97 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 82 91 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 49 50 49 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. 85 86 95 85 84 86 86 81 84 86 86 81 73 77 40 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall 29 67 .. .. 2 066 2 210 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 150 1 267 0 ..

Kontakt