KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 100 99 94 98 98 98 98 99 108 100 100 98 97 99 98 98 98 97 99 98 98 97 98 115 98 97 97 98 115 98 97
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 2 788 2 844 2 956 3 104 3 260 4 270 4 433 4 645 3 945 4 035 3 624 3 710 3 819 3 977 3 810 3 841 3 930 4 144 4 321 4 435 3 837 3 927 4 141 4 317 4 430 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243 2 969 3 080 3 148 3 227 3 243
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,15 0,15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,62 0,60 0,61 0,64 0,67 0,54 0,56 0,37 0,43 0,52 0,54 0,56 0,37 0,43 0,52
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50,0 53,9 41,4 47,8 63,6 57,7 60,9 35,3 40,6 69,0 47,4 48,8 59,4 57,3 56,0 47,4 48,8 59,4 57,3 56,0

Kontakt