KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Kommunal vannforsyning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 102 100 97 101 99 98 99 98 99 96 99 100 97 98 98 98 99 97 98 98 98 99 98 99 98 99 99 98 99 98 99 99
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr) kr 2 302 2 344 2 436 2 680 2 947 3 923 4 133 4 419 3 625 3 932 3 040 3 110 3 278 2 794 2 701 3 429 3 568 3 749 3 881 4 033 3 425 3 564 3 744 3 876 4 029 3 722 3 672 3 974 4 057 4 143 3 722 3 672 3 974 4 057 4 143
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,01 0,16 0,28 0,43 0,32 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,66 0,66 0,67 0,70 0,67 0,67 0,67 0,68 0,71 0,68 0,46 0,44 0,37 0,40 0,44 0,46 0,44 0,37 0,40 0,44
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98,7 98,7 99,4 99,1 99,1 98,9 98,9 99,5 99,3 99,2 98,8 99,1 99,4 98,3 98,7 98,8 99,1 99,4 98,3 98,7
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 24,0 24,2 24,0 23,9 23,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 29,4 29,4 29,9 29,8 30,3 30,3 29,7 30,7 30,5 31,5 27,1 28,2 29,5 32,0 31,5 27,1 28,2 29,5 32,0 31,5

Kontakt