KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 102 93 96 77 87 119 129 132 100 146 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,59 0,55 0,56 0,44 0,48 0,82 0,87 0,81 0,59 0,80 0,72 0,78 0,76 0,50 0,70 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78 0,81 0,91 0,87 0,62 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2 97,1 96,9 98,1 97,9 97,5 97,5 97,4 98,2 98,2 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1 97,6 97,8 97,7 97,9 97,1
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 141 131 141 117 130 161 157 166 155 168 163 148 150 129 154 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 162 173 172 161 173 162 173 172 161 173
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 85 85 84 86 85 86 84 81 85 84 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 85 85 86 85 84 85 85 86 85 84
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 9 8 7 13 13 11 13 15 13 14 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 12 13 13 13 15 12 13 13 13 15
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 4 4 6 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 100 100 100 100 100 95 96 96 98 98 96 96 96 99 99 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 95 96 97 97 97 95 96 97 97 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 0 1 0 6 6 7 0 1 3 2 3 1 0 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1

Kontakt