KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 45,7 48,1 28,5 50,9 43,7 55,3 51,8 52,4 51,8 46,8 48,5 48,3 53,0 29,8 31,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2 51,0 50,8 53,0 54,9 52,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 132,7 178,0 115,7 100,4 127,2 142,6 143,4 148,7 174,2 178,6 147,3 152,7 148,7 150,6 151,4 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5 150,5 151,3 161,7 159,1 157,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,9 3,0 5,4 3,6 4,6 4,3 4,1 3,4 4,1 4,4 4,2 3,8 3,9 5,2 5,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1 5,1 4,6 4,3 4,0 4,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,5 9,2 10,0 12,4 11,1 8,5 8,7 9,2 8,3 8,1 8,6 8,6 8,4 7,9 8,1 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4 9,6 9,9 9,7 9,5 9,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 78,4 64,0 68,8 67,0 72,2 70,8 72,1 74,0 72,1 71,6 68,9 69,4 73,6 73,3 73,3 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2 66,7 68,4 73,1 68,6 69,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 73,5 55,1 57,9 61,2 62,3 69,4 68,8 68,3 65,3 64,2 65,5 66,9 67,5 68,0 68,8 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7 65,2 63,7 65,4 64,0 64,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,6 14,4 13,8 13,8 13,1 13,7 13,5 13,4 13,6 13,3 15,1 15,3 14,8 16,8 16,7 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4 13,9 13,9 13,8 13,6 13,4
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,4 38,9 40,5 44,7 41,3 41,0 41,0 41,5 43,2 42,7 40,8 41,0 41,3 42,8 43,3 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1 41,2 41,5 41,5 42,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 24,3 25,4 24,9 26,4 25,3 22,9 22,7 22,2 21,7 22,2 23,4 23,2 23,1 22,0 22,2 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4 21,7 22,1 21,9 21,0 21,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 121 807,6 135 909,8 134 926,7 149 146,9 151 536,1 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 565,3 147 660,0 116 553,2 121 676,9 129 236,8 109 170,0 115 748,0 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4 123 846,3 130 654,1 135 867,3 134 698,9 144 801,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt