KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 7,0 7,0 7,7 8,0 7,8 8,8 8,8 8,9 9,0 9,8 7,9 8,2 8,3 8,3 8,5 8,9 9,0 9,0 8,9 9,5 8,9 9,0 9,0 8,8 9,5 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3 8,3 8,6 8,8 8,7 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 216 230 200 255 271 248 253 261 318 468 285 283 305 217 271 271 278 299 291 357 279 288 313 292 359 294 208 426 328 467 294 208 426 328 467
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,49 5,77 5,77 5,85 5,87 6,74 6,92 6,75 6,24 6,18 5,84 5,76 5,71 4,74 4,25 5,17 5,12 4,94 5,24 5,19 4,95 4,94 4,78 5,06 4,99 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13 6,48 6,26 6,04 6,07 6,13
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 229 219 273 269 283 84 93 83 104 93 77 79 83 140 150 100 99 101 104 109 109 109 112 118 135 88 92 111 101 99 88 92 111 101 99
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 399 385 393 453 423 483 511 555 539 617 482 528 569 541 671 517 562 603 551 636 540 581 613 579 662 488 557 570 547 594 488 557 570 547 594
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 0 0 0 160 160 178 167 181 149 157 169 149 168 157 161 173 164 172 156 159 170 162 170 124 132 136 140 160 124 132 136 140 160
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 102 93 96 77 87 119 129 132 100 146 114 131 134 92 154 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 123 146 151 109 141 123 146 151 109 141
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt