KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 555 1 589 1 821 2 147 2 114 1 156 1 244 1 280 1 404 1 483 1 042 1 119 1 153 1 242 1 292 1 002 1 069 1 106 1 180 1 228 1 220 1 346 1 429 1 556 1 651
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 202 1 221 1 435 1 666 1 629 910 952 968 1 080 1 129 831 897 929 993 1 036 804 861 897 950 990 995 1 107 1 149 1 269 1 321
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 353 368 386 480 486 246 292 311 324 353 211 222 224 248 255 198 207 209 230 238 225 239 280 287 330
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 065 1 111 1 020 1 263 1 232 852 919 934 1 020 1 061 762 807 822 889 918 740 778 794 849 880 890 987 1 022 1 133 1 175
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 159 145 156 175 203 59 80 90 83 113 60 60 57 71 65 60 59 56 69 65 63 67 94 84 106
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 906 966 864 1 088 1 029 794 838 844 937 947 702 747 765 818 853 680 718 738 780 815 828 921 928 1 048 1 068
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,47 1,13 0,52 0,51 .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,74 0,66 0,66 0,75 0,67
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,35 0,35 0,47 0,42 0,41 .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,29 0,29 0,26 0,30 0,28
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,12 0,12 0,66 0,10 0,10 .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,45 0,37 0,40 0,45 0,39
Antall bygningsbranner (antall) antall 4 4 7 6 8 231 273 291 321 336 2 382 2 567 2 711 2 939 2 798 2 656 3 009 3 079 3 318 3 160 51 111 173 197 183
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 18 8 9 7 1 762 1 292 1 167 1 127 1 331 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 870 803 659 549 691

Kontakt