KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Brann og ulykkesvern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 821 2 147 2 114 2 136 2 285 1 446 1 605 1 773 1 670 1 855 1 280 1 404 1 483 1 313 1 432 1 153 1 242 1 292 1 309 1 403 1 106 1 180 1 228 1 262 1 348 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802 1 429 1 556 1 657 1 670 1 802
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 435 1 666 1 629 1 627 1 709 1 179 1 247 1 349 1 280 1 374 968 1 080 1 129 1 097 1 195 929 993 1 036 1 053 1 128 897 950 990 1 026 1 093 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485 1 149 1 269 1 326 1 344 1 485
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) kr 386 480 486 509 576 266 358 424 390 481 311 324 353 216 237 224 248 255 256 275 209 230 238 236 255 280 287 331 326 317 280 287 331 326 317
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 020 1 263 1 232 1 268 1 424 1 020 1 165 1 219 1 129 1 276 934 1 020 1 061 804 910 822 889 919 893 986 794 849 880 874 946 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252 1 022 1 133 1 180 1 133 1 252
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 156 175 203 224 254 20 68 42 86 137 90 83 113 73 73 57 71 65 65 79 56 69 65 64 78 94 84 106 83 69 94 84 106 83 69
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 864 1 088 1 029 1 045 1 171 1 000 1 096 1 177 1 043 1 139 844 937 947 731 837 765 818 853 829 907 738 780 815 809 868 928 1 048 1 074 1 050 1 184 928 1 048 1 074 1 050 1 184
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 1,13 0,52 0,51 0,53 1,05 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,72 0,75 0,76 0,70 0,70 0,71 0,74 0,74 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87 0,66 0,75 0,67 0,80 0,87
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,47 0,42 0,41 0,42 0,42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32 0,26 0,30 0,28 0,32 0,32
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,66 0,10 0,10 0,11 0,63 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,47 0,50 0,50 0,46 0,47 0,47 0,50 0,50 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55 0,40 0,45 0,39 0,48 0,55
Antall bygningsbranner (antall) antall 7 6 8 4 7 131 183 159 60 68 291 321 336 321 335 2 711 2 939 2 798 2 601 2 839 3 079 3 318 3 160 2 966 3 238 173 197 183 132 133 173 197 183 132 133
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 8 9 7 7 17 567 511 584 273 382 1 167 1 127 1 331 709 636 9 745 9 041 8 137 7 295 7 430 11 145 9 312 8 183 7 444 7 661 659 549 691 689 469 659 549 691 689 469

Kontakt