KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Bolig

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 239 244 212 208 206 5 253 5 223 5 088 2 991 2 766 10 449 10 472 11 684 11 398 11 180 98 092 97 142 96 435 95 151 94 898 110 994 110 171 109 495 108 360 108 128 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391 6 983 7 000 6 927 6 589 6 391
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 30 31 27 27 26 27 27 26 26 24 24 24 23 21 20 21 21 21 20 20 21 21 20 20 20 29 29 29 27 27 29 29 29 27 27
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 60 59 68 69 71 62 62 65 63 69 60 62 63 54 54 52 53 54 54 55 48 48 49 49 50 52 53 54 54 59 52 53 54 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 777 915 752 504 38 1 559 1 157 2 119 2 001 1 464 1 197 1 663 1 730 668 804 1 426 1 526 1 621 1 408 1 089 1 473 1 509 1 495 1 335 1 108 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275 1 455 1 254 1 181 1 098 1 275
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 7 859 11 096 12 321 12 518 13 740 7 539 7 367 8 694 16 524 16 284 13 467 13 778 10 347 11 270 11 516 9 216 9 560 9 579 10 064 10 840 9 865 10 293 10 413 10 721 11 752 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014 8 277 7 661 8 016 8 950 8 014
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 2 6 8 0 7 26 25 27 27 26 19 15 22 29 35 29 29 27 26 26 33 32 31 31 30 23 21 23 25 27 23 21 23 25 27
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 22 25 49 11 14 157 109 132 401 445 2 449 2 661 2 606 2 583 2 599 3 323 3 473 3 574 3 607 3 566 138 109 106 120 155 138 109 106 120 155
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 0,9 1,8 2,1 1,5 4,0 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,4 1,5 1,8 1,6 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 21,5 18,3 14,1 15,0 14,4 11,4 9,8 11,0 10,1 10,1 15,1 13,2 12,9 17,1 17,5 16,2 14,6 13,4 14,6 14,8 17,3 15,7 14,5 15,8 15,9 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0 14,6 12,4 10,9 11,7 11,0

Kontakt