KOSTRA nøkkeltall

Brønnøy - 1813 (Nordland - Nordlánnda)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Brønnøy Kostragruppe 02 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 454 8 657 8 145 8 478 8 548 8 693 8 918 9 396 8 395 8 675 8 287 8 515 8 771 8 194 8 140 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264 8 968 9 056 9 288 8 984 9 264
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,8 4,3 4,7 4,6 5,0 5,0 4,4 4,1 4,5 4,7 4,6 4,4 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6 5,4 5,1 5,4 5,6 5,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 7,2 4,3 5,3 4,5 5,2 5,2 4,7 4,3 4,8 4,8 4,8 4,6 4,9 4,8 4,6 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,6 4,4 4,4 3,6 .. 4,4 4,5 4,4 4,3 .. 4,4 4,3 4,2 3,8 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 .. 4,5 4,4 4,3 4,2 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 85 758 111 065 108 376 131 902 133 457 53 649 58 511 68 516 63 290 67 132 49 062 51 291 56 153 51 661 60 682 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024 53 532 60 334 68 703 69 827 70 024
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 17 903 28 283 32 219 54 604 45 578 38 101 33 059 46 924 31 988 40 808 34 778 38 425 38 956 38 347 38 073 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444 36 294 40 663 47 019 48 441 50 444
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 554 824 529 541 491 969 605 963 607 148 422 611 432 082 419 184 458 000 436 327 413 006 420 025 459 114 444 335 417 461 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648 353 097 369 182 343 329 359 020 375 648
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 26,6 19,6 18,7 14,7 15,5 19,2 17,6 16,4 17,4 16,3 20,8 18,6 18,6 18,1 17,1 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1 18,2 17,1 16,1 15,8 15,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 83 89 97 89 92 85 87 86 83 88 85 85 87 94 88 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 81 77 76 83 80 81 77 76 83 80
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 6 915 7 982 7 442 7 755 7 913 8 037 8 252 8 673 7 699 7 958 7 623 7 821 8 062 7 537 7 494 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462 8 179 8 257 8 463 8 184 8 462
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,7 .. .. .. .. 3,7

Kontakt