4405_1219
4405_1219
kostra
2019-05-26T23:56:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Bømlo, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Bømlo

KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,6 2,7 2,5 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,4 3,4 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 8 992 9 329 9 494 11 173 143 028 151 067 160 907 173 061 395 017 422 424 456 444 468 357 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 467 244 517 730 512 435 564 419
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 479 1 556 1 551 1 809 1 520 1 593 1 756 1 903 1 895 2 002 2 100 2 198 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 1 986 2 152 2 166 2 333
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 217 2 640 3 463 970 637 377 443 1 559 767 1 685 1 172 993 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 668 818 978 926
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,5 2,3 2,3 .. 4,0 3,9 4,0 0,0 4,0 4,6 4,9 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,3 4,4 4,3 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 32,3 31,6 27,9 27,0 30,2 30,3 26,5 27,1 30,3 31,8 26,9 27,1 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 39,3 39,0 34,5 33,4
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 26,7 24,2 20,9 20,4 15,6 15,5 15,4 15,3 19,1 19,0 18,6 19,0 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 12,9 12,7 12,1 12,2
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 0,7 0,5 0,6 .. 0,8 0,6 0,6 .. 0,7 0,6 0,6 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 1,1 0,8 0,9 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 4 045 3 874 4 179 4 031 57 310 60 593 59 560 62 945 127 320 136 783 135 024 145 307 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 141 280 149 439 151 919 159 797
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt