KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 4613 (Vestland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 08 Landet uten Oslo Landet Vestland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr . . . . 116 112 113 126 144 113 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 . . . . 100
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 0,71 0,69 0,66 0,71 0,75 0,66 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 . . . . 0,48
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent . . . . 99,7 98,3 99,0 98,0 96,5 96,4 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 . . . . 94,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh . . . . 128 142 147 147 169 162 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 . . . . 158
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 90 89 87 87 83 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 . . . . 90
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 5 5 7 9 15 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 . . . . 8
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 . . . . 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . . 1
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 0 3 4 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 . . . . 0
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent . . . . 100 96 97 96 97 95 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 . . . . 97
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh . . . . 0 6 4 5 5 5 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 . . . . 3

Kontakt