4474_1219
4474_1219
kostra
2019-05-26T05:47:00.000Z
no
tjenesteområde Husholdningsavfall Bømlo, faktaark Husholdningsavfall Bømlo

KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Husholdningsavfall

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 1 783 1 747 1 637 1 637 2 404 2 390 2 607 2 653 2 633 2 684 2 698 2 520 2 666 2 702 2 759 2 682 2 668 2 705 2 762 2 686 2 413 2 415 2 514 2 048
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) prosent 36,2 35,6 37,3 .. 42,4 42,8 41,4 45,4 37,5 37,9 38,6 40,0 37,8 38,0 39,0 41,9 37,9 38,1 39,0 41,5 27,9 28,5 28,5 28,4
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 .. .. 100 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 99 74 98 100 99 74 0 0 0 0
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) kg .. .. .. .. 458,1 460,0 459,7 .. 439,9 432,8 433,6 .. 453,8 448,5 440,9 .. 438,8 433,0 426,0 .. 430,0 422,0 432,2 ..

Kontakt