4396_1219
4396_1219
kostra
2019-05-24T21:44:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Bømlo, faktaark Bolig Bømlo

KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 206 221 218 217 4 157 4 220 4 190 4 184 9 864 10 032 10 449 10 473 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 9 633 9 823 9 891 9 770
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 17 19 18 18 21 22 22 22 23 23 24 24 21 21 21 21 21 21 21 21 19 19 19 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 69 66 66 66 62 64 66 68 60 61 60 63 52 52 52 53 48 48 48 48 45 46 47 48
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 219 607 680 61 1 627 1 625 1 816 1 969 1 353 1 605 1 197 1 659 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 548 608 441 628
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 500 1 250 1 250 375 9 197 10 447 10 013 10 553 8 483 13 027 13 467 13 729 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 3 658 3 756 2 694 2 910
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 8 3 13 29 21 17 16 21 28 21 19 17 30 30 29 30 33 34 33 33 35 31 32 31
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 53 39 37 25 119 134 157 139 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 373 308 316 335
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 3,0 2,4 1,7 1,8 1,4 1,2 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 13,8 14,8 12,1 9,8 18,4 17,6 14,5 12,9 18,9 18,2 15,1 13,2 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 17,9 18,0 16,9 16,0

Kontakt