4394_1219
4394_1219
kostra
2019-05-21T09:32:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Bømlo, faktaark Barnevern Bømlo

KOSTRA nøkkeltall

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bømlo Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 787 6 814 9 959 10 166 7 109 7 756 8 104 8 385 6 633 7 004 8 287 8 521 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 291 6 706 7 649 8 170
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,6 2,9 3,3 3,3 4,7 5,2 5,0 4,6 4,3 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,2 4,1
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 3,3 3,3 3,3 3,0 4,9 5,4 5,4 4,9 4,5 4,7 4,8 4,6 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,0 4,1 4,3 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,3 3,3 3,3 2,9 4,3 4,5 4,7 4,7 4,2 4,3 4,4 4,4 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,3 3,3 3,5
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 36 969 36 448 32 978 42 994 37 435 37 843 42 960 43 644 43 756 44 144 49 062 51 235 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 44 226 46 243 47 371 50 099
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 11 867 18 043 25 556 23 764 31 650 31 730 33 750 32 703 29 358 31 526 34 716 38 448 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 40 099 39 329 43 447 41 625
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 470 349 441 000 551 111 777 158 381 307 390 457 385 435 407 259 371 119 382 371 410 422 414 663 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 387 882 394 007 440 419 465 278
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,1 18,3 19,8 18,2 21,5 22,0 21,5 19,5 21,1 21,2 20,8 18,6 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 17,7 17,5 17,9 17,4
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 71 81 82 93 76 78 81 84 77 82 85 85 82 85 86 87 83 86 87 88 82 87 87 86

Kontakt