KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 5,0 5,5 9,0 8,2 0,6 2,9 2,6 5,6 0,6 1,8 3,7 3,0 3,6 -0,5 3,8 5,4 5,2 3,4 4,6 3,3 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 5,0 4,9 3,3 4,3 3,7
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 4,9 3,3 7,5 8,0 0,1 2,1 2,0 2,0 1,0 0,0 1,9 1,5 1,4 0,6 0,0 1,6 1,7 1,5 2,5 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 2,1 2,0 1,5 2,9 0,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,8 30,1 47,8 113,2 115,1 20,9 20,8 24,9 25,3 20,3 29,6 27,4 28,8 30,3 19,7 19,4 20,4 21,2 22,6 29,1 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 20,3 22,3 19,7 19,5 20,5
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 40,3 42,0 71,5 .. -24,4 29,9 29,2 32,9 37,9 41,1 28,8 28,5 30,4 34,6 46,2 34,7 31,7 31,7 32,6 26,0 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 29,0 29,3 34,4 37,3 38,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 83,9 104,8 145,1 139,7 134,9 80,1 82,0 87,1 94,1 97,0 83,7 84,2 89,0 92,6 101,8 100,1 97,6 98,3 98,5 91,0 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 97,3 99,5 101,4 103,3 107,6
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 76 738 79 321 80 725 83 187 82 914 72 361 74 628 76 503 75 862 69 119 72 632 75 148 77 500 83 213 74 048 49 255 50 325 51 848 53 841 81 426 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 51 680 52 775 54 367 56 449 58 394
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 19,8 23,6 30,7 34,8 32,0 10,2 9,9 13,3 13,0 10,3 12,7 9,9 11,8 15,1 11,4 9,0 11,3 12,4 14,2 16,1 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 13,6 15,5 16,1 17,2 14,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 41,5 22,8 45,7 8,2 23,0 14,3 14,8 16,4 19,6 9,9 15,1 13,1 14,6 17,1 15,3 12,4 13,4 12,6 12,6 21,0 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 17,0 17,0 16,5 14,6 15,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 73,2 16,6 20,8 -16,5 84,9 35,8 31,3 28,4 33,9 33,7 32,5 42,2 35,3 38,0 33,7 47,3 51,2 58,3 45,9 39,3 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 50,2 50,7 53,2 41,1 53,5

Kontakt