KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Klima og energi

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 171 129 134 143 123 130 137 133 144 162 115 123 121 137 155 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128 103 116 114 114 128
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,97 0,96 0,97 1,26 1,05 0,97 0,98 0,92 0,99 0,99 0,90 0,90 0,87 0,97 1,00 0,67 0,68 0,67 0,73 0,71 0,63 0,65 0,65 0,70 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67 0,62 0,66 0,63 0,71 0,67
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 54,9 61,2 58,9 60,5 62,9 97,6 98,0 96,7 98,0 98,2 97,9 98,4 97,2 97,4 97,8 95,8 95,9 95,6 95,5 96,2 95,5 95,4 95,2 95,1 95,8 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5 93,2 93,3 93,2 92,5 92,5
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 252 198 205 208 0 145 526 160 172 168 200 286 195 198 172 147 166 155 154 148 154 168 158 155 145 145 160 160 136 142 145 160 160 136 142 145 160 160 136 142
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 60 64 66 67 54 88 96 91 89 80 81 93 88 89 93 84 85 84 83 83 82 84 83 82 84 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85 87 86 87 86 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 36 34 0 0 9 3 8 7 19 3 2 4 4 3 11 11 12 12 13 12 12 13 13 12 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7 4 4 3 5 7
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 40 0 0 33 46 3 1 0 2 1 14 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6 6 8 7 7 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 6 5 0 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 60 90 90 67 54 95 98 97 94 95 86 98 97 97 96 94 95 95 95 96 94 95 95 95 96 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92 90 90 91 92 92
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 107 0 0 87 121 7 2 0 8 3 36 5 6 6 9 7 6 5 5 4 6 5 4 4 4 18 18 15 15 13 18 18 15 15 13 18 18 15 15 13

Kontakt