KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 129 134 143 123 69 137 133 144 159 100 123 121 137 149 99 116 116 128 132 104 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,96 0,97 1,26 1,02 0,60 0,98 0,92 0,99 0,99 0,64 0,90 0,87 0,97 0,99 0,67 0,53 0,52 0,57 0,56 0,76 0,68 0,67 0,73 0,71 0,54 0,65 0,65 0,70 0,67 0,48 0,66 0,63 0,71 0,66 0,49
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 61,2 58,9 60,5 62,9 53,5 98,0 96,7 98,0 98,3 95,8 98,4 97,2 97,4 97,8 96,8 91,7 91,0 91,0 91,0 97,1 95,9 95,6 95,5 96,2 96,3 95,4 95,2 95,1 95,8 96,2 93,3 93,2 92,5 92,5 92,6
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 198 205 208 185 127 526 160 172 170 153 286 195 198 184 148 159 152 159 145 149 166 155 154 154 139 168 158 155 153 138 160 160 136 144 135
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 64 66 67 54 72 96 91 89 83 87 93 88 89 94 90 79 79 76 77 85 85 84 83 83 84 84 83 82 82 83 86 87 86 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 36 34 0 0 0 3 8 7 14 9 2 4 4 2 6 18 18 21 20 13 11 12 12 13 12 12 13 13 14 13 4 3 5 7 5
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 33 46 28 1 0 2 1 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 7 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 6 5 0 3 1 1 1 1 0 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 90 67 54 72 98 97 94 96 98 98 97 97 96 98 90 90 88 90 96 95 95 95 96 97 95 95 94 96 96 90 91 92 92 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 0 87 121 76 2 0 8 4 1 5 6 6 9 3 5 4 5 4 3 6 5 5 4 3 5 4 4 4 3 18 15 15 13 12

Kontakt