KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 34 316 34 658 36 732 45 320 44 334 39 274 40 895 44 056 43 478 41 204 44 086 45 551 48 163 52 835 45 310 21 053 21 761 23 128 24 258 42 461 24 341 25 456 27 245 28 774 29 271 23 751 24 800 26 539 28 026 28 597 21 065 22 096 23 593 24 891 25 431
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 350,5 355,7 361,0 411,3 390,1 469,1 479,1 486,0 462,2 446,7 513,7 524,3 527,4 563,2 483,7 243,4 249,3 251,2 254,6 459,6 292,1 299,9 306,0 313,3 315,4 280,5 287,9 293,3 299,9 302,3 251,1 256,7 265,6 268,4 275,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 27,8 25,9 31,3 34,9 27,6 34,3 34,2 34,7 35,2 36,0 35,3 34,7 36,0 36,8 37,3 30,2 29,6 30,3 30,9 32,5 31,4 31,1 31,9 32,4 32,1 30,3 30,0 30,8 31,3 30,8 28,4 28,4 28,8 29,7 28,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 83,9 86,2 92,2 97,8 97,5 76,4 75,5 74,9 79,5 77,7 74,3 75,5 74,8 73,2 77,3 78,6 78,2 78,2 78,7 81,1 77,3 77,6 77,4 77,7 78,0 76,9 77,2 77,1 77,4 77,7 79,0 79,5 79,5 80,1 80,3
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,56 0,63 0,56 0,68 0,71 0,60 0,59 0,60 0,52 0,57 0,57 0,59 0,59 0,67 0,56 0,58 0,59 0,60 0,60 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,54 0,55 0,56 0,58 0,58 0,62 0,61 0,63 0,63 0,67
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 26,8 25,0 28,6 .. 25,4 35,9 35,9 36,0 37,1 34,2 39,2 38,3 37,7 34,7 37,4 28,7 28,2 27,6 27,0 34,9 32,9 32,4 31,6 30,3 29,2 32,5 32,0 31,2 30,0 28,9 28,2 28,2 27,5 26,5 24,7
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 44,7 37,5 40,0 50,0 .. 35,9 35,8 20,6 41,4 43,8 39,3 39,1 21,5 35,1 42,7 45,9 45,9 28,9 46,5 40,6 46,5 47,0 47,5 47,9 48,4 46,3 46,8 47,4 47,8 48,3 50,2 51,2 51,4 51,9 52,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,3 14,3 10,7 12,1 16,9 18,4 17,3 16,1 13,6 12,6 18,1 16,9 16,0 15,9 12,8 16,1 15,9 15,4 15,4 13,7 13,0 12,6 12,1 11,9 11,2 13,3 12,9 12,4 12,1 11,4 13,1 12,7 12,7 12,7 11,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) prosent 50,0 54,5 84,6 84,6 84,6 90,3 91,3 94,5 93,5 94,8 90,4 92,5 91,6 90,5 92,4 86,8 87,9 89,9 91,9 92,8 87,7 89,2 89,7 91,0 91,8 84,2 86,6 87,8 89,3 90,4 90,9 91,8 96,1 96,0 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 4 609 4 482 5 779 5 718 4 688 3 128 3 245 3 644 4 089 3 799 3 686 3 739 3 965 4 139 4 269 2 807 2 946 3 155 3 213 4 412 3 295 3 439 3 710 3 842 4 033 3 251 3 381 3 642 3 794 3 987 3 605 3 709 3 911 3 993 4 069
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 25,5 25,3 25,6 0,2 6,0 5,9 5,4 5,5 5,4 11,2 10,7 10,2 9,6 9,0 13,4 12,8 11,3 10,4 8,4
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,75 0,75 0,94 0,83 0,58 0,39 0,39 0,45 0,49 0,53 0,41 0,42 0,48 0,43 0,47 0,59 0,64 0,58 0,50 0,53 0,56 0,55 0,57 0,56 0,57 0,55 0,55 0,56 0,55 0,56 0,62 0,60 0,62 0,56 0,67
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,78 0,69 0,00 0,00 0,62 0,38 0,78 0,00 0,00 0,81 0,91 0,78 0,64 0,65 0,67 0,69 0,64 0,66 0,67 0,68 0,70 0,66 0,49 0,58 0,60 0,65 0,60
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 5,7 5,4 4,5 5,4 5,3 6,1 6,1 6,2 6,0 6,0 6,4 6,4 6,4 6,4 7,1 4,1 4,2 4,5 4,7 6,6 4,7 4,6 4,8 5,0 5,5 4,6 4,5 4,7 4,8 5,4 4,2 4,2 4,4 4,7 5,1
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,7 11,8 11,9 11,7 11,6 16,5 16,5 16,8 16,9 15,3 18,1 18,9 19,5 19,3 15,8 9,1 10,0 10,2 10,2 17,8 10,7 11,1 11,3 11,5 11,8 10,6 11,0 11,2 11,4 11,5 9,8 10,1 10,4 10,3 10,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 9,4 9,5 11,9 17,6 17,5 11,5 11,6 12,7 12,3 12,2 13,0 13,2 13,1 13,1 12,2 8,5 8,8 9,1 9,3 13,0 9,2 9,5 9,6 9,7 9,7 9,1 9,4 9,5 9,5 9,6 7,4 7,6 7,8 8,1 8,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 31,5 32,9 52,1 57,1 60,0 40,6 40,2 45,4 51,9 56,5 46,8 46,6 46,0 48,1 60,3 29,1 32,3 35,9 39,4 53,4 36,6 38,9 42,1 44,1 45,7 36,6 39,0 42,4 44,5 46,3 29,5 31,3 38,0 39,3 41,3
Andel hjemmebesøk av helsesykepleier til nyfødte (prosent) prosent 100,0 88,9 100,0 90,0 100,0 94,5 95,3 90,3 92,6 90,1 90,5 87,9 90,8 86,4 91,6 91,4 91,1 90,9 95,3 82,8 91,8 90,6 90,6 93,4 72,4 87,7 88,6 88,4 90,0 69,9 87,3 88,6 90,0 93,8 69,7

Kontakt