KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Eiendomsforvaltning

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,0 8,3 8,7 9,5 8,1 9,0 9,1 9,3 9,3 8,9 9,9 10,1 10,2 9,6 10,0 10,2 9,8 9,9 10,0 9,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,9 8,8 8,9 9,0 9,0 8,8 8,3 8,8 9,1 9,0 8,4
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 356 98 281 381 353 242 279 296 409 274 269 351 329 362 492 305 304 311 325 410 258 271 278 299 291 259 279 288 313 292 167 217 244 253 265
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 8,69 8,81 10,26 10,82 13,12 8,14 8,42 8,76 7,78 7,54 9,53 9,76 9,88 9,86 9,07 3,56 3,65 3,71 3,73 9,71 5,12 5,17 5,12 4,94 5,24 4,94 4,95 4,94 4,78 5,06 4,51 4,51 5,18 4,66 4,89
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 45 31 36 34 44 92 89 88 78 89 76 70 75 84 72 165 192 192 176 68 94 100 99 101 104 101 109 109 112 118 132 169 126 118 119
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 494 584 491 469 346 534 537 564 627 532 536 533 567 589 542 762 680 751 752 529 515 517 562 603 551 525 540 581 613 579 608 574 563 644 538
Herav utgifter til renhold (kr) kr 0 0 0 22 138 160 168 173 184 164 156 162 161 168 163 158 161 162 172 168 152 157 161 173 164 150 156 159 170 162 164 180 156 183 167
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 129 134 143 123 69 137 133 144 159 100 123 121 137 149 99 116 116 128 132 104 109 111 126 134 96 109 113 127 132 91 116 114 114 128 91
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt