KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 994 2 211 1 973 2 169 3 288 1 621 1 922 1 881 2 141 2 000 1 769 2 002 2 061 2 337 2 433 1 042 1 119 1 153 1 242 1 262 1 002 1 069 1 106 1 180 1 203 960 957 1 060 1 137 1 217 960 957 1 060 1 137 1 217 960 957 1 060 1 137 1 217
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 2 758 2 157 1 604 1 948 2 712 1 340 1 609 1 544 1 747 1 600 1 478 1 696 1 690 1 886 2 018 831 897 929 993 1 012 804 861 897 950 969 801 809 913 987 1 062 801 809 913 987 1 062 801 809 913 987 1 062
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 236 54 368 221 575 281 313 337 394 401 291 305 372 451 415 211 222 224 248 250 198 207 209 230 233 159 147 147 150 154 159 147 147 150 154 159 147 147 150 154
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 643 2 048 1 664 1 994 2 126 1 222 1 497 1 426 1 614 1 524 1 349 1 515 1 545 1 778 1 815 762 807 822 889 917 740 778 794 849 879 734 717 757 825 852 734 717 757 825 852 734 717 757 825 852
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 87 -96 216 74 216 58 66 57 87 45 35 21 62 96 60 60 60 57 71 67 60 59 56 69 67 69 53 50 54 29 69 53 50 54 29 69 53 50 54 29
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 556 2 144 1 448 1 920 1 910 1 164 1 431 1 370 1 527 1 479 1 314 1 494 1 483 1 681 1 755 702 747 765 818 849 680 718 738 780 812 665 664 706 771 822 665 664 706 771 822 665 664 706 771 822
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,91 1,05 0,94 0,52 0,53 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57 0,65 0,65 0,63 0,64 0,57
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,24 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15 0,18 0,18 0,19 0,19 0,15
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,91 1,05 0,94 0,26 0,25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42 0,47 0,47 0,44 0,45 0,42
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 2 0 1 0 20 37 48 55 45 60 85 79 70 76 2 382 2 567 2 711 2 939 2 664 2 656 3 009 3 079 3 318 2 967 227 196 198 210 219 227 196 198 210 219 227 196 198 210 219
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 4 0 5 0 3 348 321 281 244 174 486 441 428 335 393 15 160 11 091 9 745 9 041 8 137 15 710 11 641 11 145 9 312 8 183 1 521 845 619 574 548 1 521 845 619 574 548 1 521 845 619 574 548

Kontakt