KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Rogaland Rogaland Rogaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 21 21 21 21 28 1 660 1 744 1 847 1 854 1 744 2 707 2 900 2 922 2 833 2 911 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642 7 687 7 775 7 780 7 616 7 642
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 24 25 25 25 33 31 33 35 36 34 36 39 39 39 37 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 71 71 71 79 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47 44 43 44 45 47
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 9 570 981 18 084 47 015 5 994 2 019 3 109 3 584 3 596 2 431 1 712 1 836 2 411 2 383 2 658 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157 1 949 1 688 1 500 1 348 1 157
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 10 048 10 714 10 810 7 381 4 821 11 686 12 483 13 028 11 808 12 029 9 165 9 225 8 273 9 471 8 317 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352 9 551 12 382 10 887 10 579 11 352
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 33 67 83 50 20 22 24 23 17 26 32 28 34 31 19 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29 30 27 31 24 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 1 0 0 11 12 7 3 12 3 6 11 8 13 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404 507 325 325 381 404
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 5,8 : : : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2 1,3 1,0 1,2 1,1 1,2
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 5,8 5,8 5,9 4,8 : 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7 16,1 17,0 15,4 14,0 12,7

Kontakt