KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 7 099 5 529 6 081 5 362 6 418 6 725 6 621 6 926 8 592 8 698 11 420 13 229 12 709 11 399 10 611 7 074 8 946 9 089 9 000 8 609 6 854 7 978 8 318 8 391 8 059 6 879 7 972 8 384 8 370 8 082 5 890 6 742 7 118 7 345 6 939
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 6,0 3,4 2,2 : 4,7 4,6 4,5 4,7 5,2 5,9 5,7 5,9 6,0 5,9 3,6 3,8 3,8 3,7 4,8 4,6 4,6 4,5 4,6 5,0 4,6 4,7 4,5 4,6 5,0 4,3 4,4 4,4 4,3 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent : 6,0 6,2 4,5 : 4,7 4,7 4,9 5,0 4,6 6,5 6,2 6,6 6,3 5,7 3,9 4,2 4,3 4,1 4,3 4,7 4,9 4,8 4,8 4,7 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,7 4,7 4,6 4,4
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,0 2,5 2,6 3,4 1,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,5 5,7 5,8 5,9 5,7 5,3 3,1 3,2 3,3 3,4 4,6 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,7 3,8 3,6
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 102 556 51 000 80 583 58 154 196 200 49 193 48 096 56 078 88 181 90 459 64 030 62 674 71 257 75 104 66 063 50 320 50 079 50 133 54 516 66 865 44 795 46 496 49 927 54 773 55 757 46 002 47 588 51 176 56 100 57 250 39 751 42 313 43 473 45 695 47 297
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 0 0 10 000 6 500 27 147 33 679 21 081 35 625 43 819 47 702 33 141 42 619 36 656 46 913 48 541 52 496 53 366 52 884 30 195 34 874 37 963 39 258 41 685 44 053 34 898 37 956 39 325 41 998 44 675 29 718 35 683 37 384 41 053 38 077
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 291 000 636 000 610 000 420 000 450 000 329 736 349 162 421 449 429 384 396 244 359 390 456 683 418 657 436 321 373 091 400 143 483 988 482 404 486 195 321 444 392 767 429 998 443 890 444 023 431 849 390 110 427 473 441 638 440 539 430 206 348 120 398 470 407 751 418 928 409 772
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall : : 12,0 : 5,0 14,9 15,8 16,6 16,9 17,1 15,3 15,9 15,9 13,7 14,6 16,8 17,3 17,4 16,6 13,7 19,9 19,9 18,9 18,6 17,5 19,8 19,6 18,7 18,3 17,3 21,8 21,0 21,6 21,6 19,5
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 100 67 100 100 100 85 86 86 85 91 77 76 79 82 90 88 86 88 89 94 85 86 87 88 90 86 87 88 89 91 88 88 87 90 94

Kontakt