4407_1804
4407_1804
kostra
2019-09-16T01:06:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Bodø, faktaark Plan, byggesak og miljø Bodø

KOSTRA nøkkeltall

Bodø - 1804 (Nordland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bodø Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Nordland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 17 17 9 16 573 543 492 444 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 106 108 95 118
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent 22 20 13 13 28 20 20 29 24 19 19 26 24 19 19 26 13 10 16 13
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 465 482 471 464 27 488 26 402 25 511 24 947 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 5 012 4 712 4 195 3 996
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 245 253 464 .. 13 525 11 779 11 868 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 2 877 2 553 1 592
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 9 11 .. .. 17 18 23 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 22 36
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 23 25 .. .. 40 45 44 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 37 36 44
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 78 74 20 .. 18 17 21 19 18 18 18 18 18 17 18 18 18 24 15 13
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. 156 39 10 .. 679 614 730 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 188 61 20
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall 4 16 8 .. 240 191 326 234 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 120 169 87 113
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 93 64 .. .. 93 72 92 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 82 91 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 44 .. .. 44 45 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 49 49 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 100 100 100 95 95 96 92 84 86 86 81 84 86 86 81 73 77 40 87
Netto endring i antall boliger (antall) antall 612 252 .. .. 43 475 11 353 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 1 150 1 267 0 ..

Kontakt