KOSTRA nøkkeltall

Bodø - 1804 (Nordland)

Bolig

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bodø Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 915 925 933 942 946 36 532 37 113 37 648 37 531 39 615 94 337 96 397 98 092 97 142 95 871 107 088 109 006 110 994 110 171 108 931 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687 6 634 6 787 6 983 7 000 6 687
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 18 18 18 18 18 19 19 19 19 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 27 28 29 29 28 27 28 29 29 28 27 28 29 29 28
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 43 42 42 43 43 51 53 52 52 53 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 52 54 52 53 56 52 54 52 53 56 52 54 52 53 56
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 509 669 1 107 500 276 1 225 1 603 1 527 1 565 1 622 1 303 1 527 1 426 1 526 1 553 1 466 1 648 1 473 1 509 1 437 815 1 389 1 455 1 254 1 104 815 1 389 1 455 1 254 1 104 815 1 389 1 455 1 254 1 104
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 1 804 1 787 1 792 1 767 1 848 7 642 9 385 9 857 10 191 10 311 7 831 9 138 9 216 9 560 9 535 8 369 9 673 9 865 10 293 10 382 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719 5 875 5 793 8 277 7 661 7 719
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 35 43 40 47 46 31 35 32 35 28 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 26 29 23 21 24 26 29 23 21 24 26 29 23 21 24
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 65 61 64 54 59 1 516 1 459 1 304 1 497 1 424 2 903 2 638 2 449 2 661 2 688 3 710 3 477 3 323 3 473 3 656 124 147 138 109 117 124 147 138 109 117 124 147 138 109 117
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 1,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0 2,3 1,7 1,7 1,9 2,0
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 16,8 15,8 12,8 11,8 9,8 21,2 20,8 17,9 16,3 14,9 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9 19,3 18,7 14,6 12,4 10,9

Kontakt