4407_1114
4407_1114
kostra
2019-04-21T18:48:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Bjerkreim, faktaark Plan, byggesak og miljø Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 2 1 0 286 274 286 230 3 740 3 482 3 364 3 052 3 848 3 600 3 462 3 126 448 350 360 268
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 .. 100 41 83 54 48 45 48 43 46 45 48 43 46 54 38 35 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 124 62 89 56 14 766 12 398 12 378 10 782 176 652 161 732 157 340 139 010 187 490 173 182 169 910 150 796 18 046 15 408 13 810 10 454
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 42 .. 24 0 7 724 0 4 260 0 87 674 0 61 852 0 93 284 0 67 936 0 5 680 0 6 676
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 13 14 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 48 27 55 .. 31 28 34 .. 36 32 34 .. 36 33 34 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 10 36 14 18 22 17 20 19 22 18 20 19 22 18 20 27 26 23 25
Tilsyn i ikke omsøkte byggesaker for byggevirksomhet som skulle vært omsøkt (antall) antall .. .. 1 .. 0 84 140 60 0 3 188 3 570 3 868 0 3 930 3 570 4 618 0 342 288 174
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 828 959 1 165 1 070 6 370 6 306 7 229 6 148 6 382 6 312 7 235 6 148 268 450 442 384
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 92 92 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 32 74 86 84 70 84 86 86 81 84 86 86 81 86 83 96 72
Netto endring i antall boliger (antall) antall 8 15 .. .. 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 7 568 4 272 0 0

Kontakt