4407_1114
4407_1114
kostra
2019-06-27T03:16:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Bjerkreim, faktaark Plan, byggesak og miljø Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 1 2 1 0 74 94 96 76 286 274 286 246 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 448 350 360 276
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 50 .. 100 47 62 56 51 41 83 54 50 45 48 43 46 45 48 43 46 54 38 35 44
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 124 62 89 56 3 416 3 562 3 972 3 476 14 766 12 398 12 378 11 412 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 18 046 15 408 13 810 12 894
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 42 .. 24 0 2 378 0 1 558 0 7 724 0 4 812 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 5 680 0 7 946
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 13 14 .. 16 14 16 .. 15 15 16 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 16 16 16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 48 27 55 .. 35 27 37 .. 31 28 34 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 44 37 38
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 1 .. 0 16 2 4 0 84 140 66 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 342 288 278
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 46 52 146 36 276 168 181 258 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 258 244 128 196
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. 94 98 100 .. 94 96 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 92 92 96
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 .. .. .. 50 50 50 .. 50 50 50 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 48 48 50
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. 32 69 65 76 69 74 86 84 72 84 86 86 82 84 86 86 81 86 83 96 74
Netto endring i antall boliger (antall) antall 8 15 .. .. 828 740 0 0 1 380 2 260 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 7 568 4 272 0 0

Kontakt