KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Kommunalt avløp

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 76 50 80 100 94 100 95 100 100 94 100 95 100 98 100 93 100 98 95 97 97 91 97 96 98 97 99 98 96 98 97 99 98 96 98 95 93 98
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) kr 4 500 3 700 3 200 3 200 4 400 4 446 4 573 4 621 4 811 4 576 4 446 4 573 4 621 4 811 4 576 4 192 4 270 4 433 4 645 3 945 3 459 3 551 3 476 3 814 5 138 3 762 3 841 3 930 4 144 4 321 3 759 3 837 3 927 4 141 4 317 3 044 3 016 3 055 3 428 3 604
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent .. .. .. .. 0,00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,57 0,57 0,56 0,57 0,65 0,61 0,62 0,60 0,61 0,69 0,50 0,50 0,55 0,61 0,61
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) prosent 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47,3 50,0 53,9 41,1 47,2 55,5 57,7 60,9 35,1 40,1 15,0 22,4 21,3 24,5 79,7

Kontakt