4411_1114
4411_1114
kostra
2019-04-21T11:00:00.000Z
no
tjenesteområde Kommunal vannforsyning Bjerkreim, faktaark Kommunal vannforsyning Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Kommunal vannforsyning

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kommunal vannforsyning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Selvkostgrad (prosent) prosent 100 100 100 100 0 0 0 0 97 97 98 104 97 97 98 104 0 0 0 0
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) kr 2 300 2 050 1 800 1 800 3 862 3 923 3 966 3 988 3 317 3 362 3 453 3 252 3 314 3 359 3 449 3 248 2 523 2 597 2 631 2 767
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,66 0,69 0,65 0,60 0,67 0,70 0,66 0,61 0,54 0,57 0,60 0,66
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent) prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. 98,0 99,0 98,0 97,8 98,3 99,2 98,3 98,2 86,0 99,5 90,7 99,5
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent) prosent 15,0 .. 15,0 15,0 .. .. .. .. 29,8 30,4 29,4 29,6 30,1 30,9 30,3 29,9 29,9 32,6 23,0 22,2

Kontakt