4401_1114
4401_1114
kostra
2019-04-26T08:36:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Bjerkreim, faktaark Helse- og omsorgstjenester Bjerkreim

KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 19 533 20 349 20 176 21 837 29 066 30 723 32 209 34 488 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 20 155 21 065 22 096 23 536
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 235,6 231,2 220,9 215,8 381,5 381,7 391,2 394,7 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 260,6 260,6 268,6 269,7
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 24,4 24,8 23,7 25,3 32,9 33,4 33,1 34,1 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 27,9 28,4 28,4 28,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 76,9 82,0 81,8 77,1 74,4 76,4 76,2 75,5 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,9 76,6 76,8 77,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,38 0,37 0,39 .. 0,53 0,52 0,53 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,64 0,65 0,64 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 33,3 30,1 28,7 .. 38,0 38,0 37,0 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 30,2 28,2 28,2 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 58,6 60,6 57,7 .. 41,2 42,1 43,1 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 49,2 50,2 51,2 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 23,5 24,7 20,2 .. 13,7 14,6 13,4 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,5 13,1 12,7 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 92,6 92,6 92,6 92,6 89,6 91,4 91,2 91,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,9 90,9 91,8 96,1
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 664 3 733 3 790 : 3 019 3 178 3 330 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 474 3 605 3 709 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,0 1,1 1,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 13,4 13,4 12,8 11,3
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,40 0,56 0,63 .. 0,41 0,39 0,46 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,59 0,62 0,60 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,58 0,49 0,58 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 3,9 4,4 4,5 4,4 5,3 5,6 5,4 5,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,1 4,2 4,2 4,4
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,0 11,0 11,0 11,0 12,9 12,8 13,2 13,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 9,4 9,8 10,1 10,4
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,8 9,6 9,6 9,6 10,5 10,6 10,7 11,4 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 7,3 7,4 7,6 7,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 15,7 27,4 27,0 38,8 42,5 44,6 47,4 49,7 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 28,3 29,8 31,5 38,0
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 100,0 96,6 90,0 100,0 101,1 97,3 92,4 93,8 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 78,6 87,3 88,6 90,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt