KOSTRA nøkkeltall

Bjerkreim - 1114 (Rogaland)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bjerkreim Kostragruppe 01 Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 50,5 50,5 169,8 60,8 80,6 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 53,1 55,3 51,8 52,4 51,8 68,2 73,0 55,6 66,6 55,0 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 32,9 33,4 33,4 31,8 32,2
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 203,2 170,1 233,0 161,5 180,5 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 133,6 142,6 143,4 148,7 174,2 155,3 174,5 156,6 137,6 149,2 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 123,4 126,6 128,2 124,2 129,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 3,0 3,0 0,9 2,4 1,9 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 4,2 4,3 4,1 3,4 4,1 2,6 2,7 2,4 2,0 2,8 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 6,1 6,0 5,4 5,3 5,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 7,1 8,2 8,2 7,6 9,0 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 8,7 8,5 8,7 9,2 8,3 8,5 8,5 9,2 8,6 10,1 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 7,7 7,8 8,1 7,9 7,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 70,5 85,7 69,2 72,1 81,6 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 70,9 70,8 72,1 74,0 72,1 64,2 71,8 71,6 72,7 70,1 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 71,8 74,8 74,9 75,4 72,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 56,8 90,2 80,0 93,2 79,5 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 67,1 69,4 68,8 68,3 65,3 64,2 66,7 72,3 70,3 65,7 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 71,5 72,7 73,5 71,6 72,6
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,4 15,1 18,1 15,0 14,0 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 13,9 13,7 13,5 13,4 13,6 12,1 12,0 11,4 11,4 13,7 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 17,1 17,1 16,9 16,2 16,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,9 42,7 40,6 39,2 45,1 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 40,8 41,0 41,0 41,5 43,2 40,9 41,0 41,8 41,6 42,4 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,2 41,5 41,7 41,7 42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 30,1 28,8 29,2 28,9 29,6 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 23,4 22,9 22,7 22,2 21,7 22,1 22,4 21,0 23,2 21,7 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 24,3 23,9 24,2 24,4 23,5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 120 458,7 116 839,4 122 693,9 133 640,8 136 530,5 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 124 078,7 128 222,7 133 902,1 139 840,7 137 565,3 139 868,5 148 533,2 159 212,2 165 786,7 138 934,1 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 98 567,4 100 743,7 105 810,6 108 492,5 107 786,1
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt